Bram     Samen op weg     Uitvaart     Laura     Filmpjes     Artikelen  


Presentatie bajesagenda 2014 op vrijdag 13 december 2013 in de P.I. te Almere.

Ex-drugscrimineel krijgt eerste exemplaar Bajesagenda 06 december - Op vrijdag 13 december vond in de Penitentiaire Inrichting Almere de presentatie plaats van de Bajesagenda 2014. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan ex-drugscrimineel Bram Spreeuw. De bajesagenda is een jaarlijks initiatief van de Protestantse en Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen en Ark Mission. Onder het motto Geef ze iets goed in handen is 27 jaar geleden een initiatief ontstaan om een agenda voor gedetineerden te maken. In de agenda staan onder andere gedichten van gedetineerden maar ook gebeden en pastorale teksten om kracht uit te putten. De agenda is favoriet bij gevangenen omdat dit boekje voor velen een soul mate is waarmee ze hun leven in de bajes delen.

De Bajesagenda 2014 is gedrukt in een oplage van 27.000. De agenda wordt via de geestelijke verzorging van het Justitiepastoraat verspreid aan gevangenen in ons land. Stichting Epafras regelt de verzending naar Nederlanders die in het buitenland opgesloten zitten.

Bram Spreeuw was gevreesd drugscrimineel en kent gevangenissen en isoleercellen van binnenuit. Zijn leven onderging een grote verandering waardoor hij nu als preventiemedewerker anderen helpt hun leven in goede banen te leiden. Een samenvatting van zijn levensverhaal staat opgetekend in de Bajesagenda van 2013.

Tijdens de bijeenkomst zal tevens een doos met kerstkaarten overhandigd worden aan vertegenwoordigers van Exodus Flevoland Nazorg. De Exodus vrijwilligers zullen de kaarten rond kerst uitdelen aan gedetineerden. De kaarten zijn het resultaat van de kerstkaartenactie die Ark Mission jaarlijks organiseert voor gedetineerden en dak- en thuislozen in ons land. De actie leverde dit jaar ruim 20.000 kaarten geschreven door mensen in het land.

  Terug naar video menu