Bram     Samen op weg     Uitvaart     Laura     Filmpjes     Artikelen  

Het verhaal van Bram
  Het verhaal van Bram     Mijn Boek     Levensloop in Beeld  

Laatste update: 11-12-2017
Urk, 11 december 2017.

Aan hen die Geliefd zijn door de Vader in de Hemel, Onze bedenker!!!

Wat is het mooi dat jullie nog steeds trouw zijn aan Bram doordat jullie nog steeds deze website bezoeken!!! Ik ben er dankbaar voor, ook omdat ik via deze website het één en ander kan meedelen.

Het leven blijft een uitdaging. Een uitdaging om iedere dag opnieuw Gods Spreken te horen en Gods Plan te ontdekken. Eén ding is mij duidelijk: God heeft een plan en Hij staat klaar om dit plan bekend te maken aan hen die Hem aanroepen. Aan hen die zeggen: ik kan en ik weet het niet meer: Ga Uw gang maar!!!

Dit klinkt misschien heel dramatisch, maar dat is het totaal niet. De afgelopen 2 jaar heb ik ontdekt dat mijn plannen, mijn ideeën en mijn ondernemingen misschien wel goed uitgevoerd werden en daadwerkelijk lukten en succes hadden, maar eigenlijk niet gebracht heeft de innerlijke compleetheid die God voor mij Wil!!!
Vandaar dan ook mijn roep: God neem het initiatief en ik volg U!

En ik kan niet anders zeggen, dat mijn leven weer innerlijke kleur en stabiliteit heeft. Afgelopen 2 jaar besluiten genomen, situaties meegemaakt, die niet altijd verstandig waren. Toch laat God dit toe!!!   En weet je waarom?? Het maakt Hem niet zo uit of je goed of fout doet, maar dat je Hem erbij betrekt.

Ik had het al eerder over de Boom van het Leven. Dat ik die vrucht graag eet en die ook alleen maar eten wil. Deze vrucht van stil zijn, luisteren en gehoorzaam zijn, maakt dat ik de beste Schuilplaats heb ontdekt die er maar is: Jezus, de goddelijke mens, die mij het Leven geeft en brengt!!! In die Schuilplek ligt ook kracht. Kracht om soms tegen je menselijke natuur in beslissingen te nemen, die bij een toehoorder of toeschouwer vragen oproept.

Als gevolg heeft dit dat ik één van de mooiste eigenschappen van God heb ontdekt: Hij geeft ruimte, speelruimte is een beter benadering. Hij ziet graag dat we zelfstandig worden, dat we groeien in het volwassen worden. En dit gaat allemaal gepaard met ontdekkingen doen!!! En Hij belooft voor wie dat wil, dat Hij er heel persoonlijk bij is.

Wat schuilt er toch veel Energie en Kracht in dit Loslaten van God. Ik kan niet anders dan de weg opgaan die Hij mij doet lopen.

Een hele maand vol van feest!!! Wat een uitnemende God hebben we toch. Hij houdt van feesten, die zijn er omdat Hij ons doet beseffen en wil laten merken dat Hij vreugde heeft. Blijdschap over het feit dat Hij ons gemaakt heeft, vreugde dat Zijn Zoon geboren is, maar wat nog mooier is, de dood heeft overwonnen.

Dat ik en jullie beseffen dat Hij heerst over al wat leeft. Ook al lijkt dit er soms echt niet naar. Dat is Gods Kracht, Gods Soevereiniteit: Hij geeft ruimte. En wat er ook gebeurd, Hij staat of valt niet doordat wat er zo allemaal gebeurd.

Wel zoekt Hij mede-arbeiders om Zijn Plan uit te voeren en te vervullen, opdat Zijn Zoon weer terug kan komen om ons naar de Vader te brengen. En dat God weer opnieuw kan zeggen: Het is Goed.
Wat een uitzien naar, bewerkt dit.

Ik wens jullie heel bewuste feestdagen toe en een 2018 waarin God ons zal verbazen waartoe Hij in staat is als wij met volle overgave dienaren worden van Hem voor zijn schepselen. Echter het dienen zegt niets, als het niet gebeurd vanuit een hartelijk lief hebben van Hem!!!

Ik wens jullie veel liefde toe, die Mijn Vader van de Hemel en van de Aarde doet glimlachen. En dat Zijn Wens de terugkomst van Zijn Zoon voltrokken en realiteit zal worden!!!

Jullie LauraUrk, 15 september 2017.

Lieve lezers,

Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat Bram zijn entree heeft gemaakt in de hemel. Wat een bijzondere intensieve tijd heb ik met Bram mogen leven!! Onvoorwaardelijke liefde waarin het accepteren van elkaar als een Kind van God en het leven met elkaar zo veel is gebeurd. We zegenend geleefd hebben.

Ik heb vanochtend dan ook een diepe zucht en traan laten vallen, terwijl ik het fotoalbum rondom zijn begrafenis door keek. De dank-dienst, al die lieve betrokken mensen die van Bram hielden, het samenzijn er na en ook nog met enkele dichtbij staande vrienden het afronden in ons Paleis.

Ja, ik woon nog steeds in dit Paleis op Urk. Mijn leven gaat verder. Nieuwe ontmoetingen, soms ook afscheid nemen van mensen die uit beeld gaan. Niet omdat er ruzie of onenigheid is, maar gewoon omdat ieder zijn eigen pad wil lopen en dan splitsen soms de wegen. En wandelen we verder op de weg die God ons geeft.

Soms denk ik wel eens: Hoe zou mijn boek beschreven en geschreven worden? Het zou niet een boek zijn met alles van wat ik al meegemaakt heb, maar een boek waarin de emoties die iedere dag voorbij komen beschreven zouden worden en hoe God daarin Zijn Liefde en Troost kenbaar maakt. Dat Hij draagt en de werkelijke waarde van dit aardse leven de juiste plaats   wil geven. Een leven dat niet door gevoel en gebeurtenissen geleid wordt, maar door Hemzelf persoonlijk. Hij wil zo graag met ons wandelen en Zijn Hart tonen. Echter soms hebben we het zo druk, dat we Hem laten wachten.

Het verlangen om God ieder moment te horen, aan het Woord te laten, neemt toe. Als ik met iets zat zei Bram altijd: Ga maar naar Jezus toe! In eerste instantie wilde ik dit niet horen, want ik wilde van Bram een reactie en toch!!! Ja toch hoor ik naar Jezus toe te gaan. Is dit het juiste antwoord!!!

Jezus zei altijd: Ik zeg wat ik de Vader hoor zeggen en ik doe wat ik de Vader zie doen.
Mag ik afsluiten met deze woorden: Ja ook ik zal mijn leven zo inrichten als de Vader Wil!!

Liefs,

Jullie LauraUrk, 15 februari 2017.

Belangstellenden!!!

2017.
Wat zal er allemaal gebeuren??? Het prachtige en geruststellende is in mijn ogen: Niemand weet dat, behalve God zelf. Dit zorgt er voor dat ik mijn leven leef in totale overgave naar Hem toe. Hij die zichzelf noemt:   IK BEN DIE IK BEN.

Ik word daar zo blij van, want ook 'ik ben die ik ben'. Maak ik dan altijd de juiste beslissingen of heb ik alle wijsheid in pacht? Niets is minder waar. Mijn hoop en wens is dat de Heilige Geest in mij mij dagelijks weet aan te spreken, een diep innerlijk weten, opdat ik vanuit Gods Hart zal kunnen beoordelen en zien wat mij te doen staat.

Een relatie met God houden vereist een innerlijk afstemmen. Een zoektocht, avontuur, een pionieren.
Mijn passie is dan ook om niet van de boom van goed en kwaad te snoepen, maar te smullen van de Boom des Levens. En dat is het geheimenis waar God over spreekt.

Zo hoop ik dat deze manier van leven mijn hele wezen zal beïnvloeden. Is het niet zo dat God er naar verlangt om niet alleen in de toekomst zijn schepping te herstellen, maar dat Hij nu al Herstel wil geven in ieders leven?! Is dat niet het grootste wonder dat God kan doen voor ons als mens.

Ik besef dat Hij net als de vader van de verloren zoon op de uitkijk staat om ons tegemoet te komen rennen als we weer naar Huis willen. Hij geeft opdracht om dan een feestmaal klaar te zetten, zodat Zijn Hele Huis mee kan genieten van de thuiskomst van Zijn Kind.

Dat 2017 veel feestjes mag brengen en dat ik klaar mag staan om dit voor te bereiden!!!

Jullie LauraUrk 28 december 2016.

Dierbare 'Volgers'!!!

Het is nu 15 maanden geleden dat we van Bram Spreeuw afscheid hebben moeten nemen. Via het programma van de EO "Ik mis je" (zie de link: filmpjes) heb ik mijn leven samen met Bram in zijn kleur en toon kunnen afronden.

De afgelopen periode heb ik dan ook gebruikt om opnieuw mijn leven in te richten. Ons Paleisje is nu Mijn Paleis geworden. Veel opgeruimd en ook zelfs de kamers anders ingedeeld. Uiteraard is Bram nog 'aanwezig' in de vorm van een pracht foto en ook wat dierbare spulletjes. Hij is en blijft een onderdeel van mijn bestaan, een bestaan waar ik met een grote glimlach naar terug kijk.

Toch is het nu de tijd om verder te gaan. God weet dat ik mij geheel beschikbaar stel om Hem te dienen. Dit uit zich soms in het uitgenodigd worden om een presentatie te geven (zie agenda).
Ook mag ik breder kijken. Dienen houdt doodgewoon in: Je Leven delen met de mensen die om je heen staan en met hen die ik op mijn levenspad tegen kom. Heel eenvoudig zijn wie ik ben. Een aanrader voor iedereen. Dit doen is helemaal niet gecompliceerd, maar heel rustgevend. Ik ben die ik ben! En jullie zijn wie jullie zijn!!!

Mijn leven delen is niet alleen vertellen hoe ik een nieuwe fase ben ingegaan. Maar juist het delen van hoe God nog steeds heel veel van mij houdt en hoe hij mij toch dagelijks de weg wijst. Hij troost ook, maar geeft ook zeer zeker lef om de toekomst tegemoet te gaan.

Mijn leven is niet saai geworden, al zou je dat wel kunnen denken nu Mijn Brammetje er niet meer is. God is een bewegende God en omdat Hij ziet dat ik met Hem mee wil bewegen, is mijn leven dan ook zeer turbulent.

Het avonturen in dit aardse leven gebruikt God dan ook om mij in verschillende situaties te brengen. Dat wil niet zeggen dat alles leuk en gemakkelijk gaat. Maar God's uitdaging is: Mag Ik met je mee doen? En ja, deze samenwerking maakt dat mijn leven vol inhoud is, blijft en zal worden.
Dat ambieer ik ook. Hoe dan ook: God is er bij!!

Ik wil dan ook afsluiten met een Nieuwjaarsgroet voor 2017 in de vorm van een wijsheid die mij zeer aanspreekt:
"BIJ ELK NIEUW LEVENSSTADIUM BEN JE WEER EEN GROENTJE!!!"

Durf zo 2017 in te gaan en dan zal elke dag weer een uitdaging zijn om te leven!!

Liefs

Laura KolmusUrk 11 oktober 2016.

Lieve lieve mensen,

Wat een bewogen dagen heb ik achter de rug. De reacties op de uitzending "Ik mis je" van afgelopen zondag heeft veel warme en liefdevolle reacties opgeleverd. Ik denk ook dat bij velen het 'gemis' van Bram weer opgewekt werd. Ja hij heeft zijn taak volbracht en nu aan mij en jullie om Jezus voort te leven. Dank voor jullie betrokkenheid.

Het leven voor mij is nog steeds een avontuur. Een avontuur met en voor Jezus. Zelf denk ik dat Hij onderweg is en aan mij om de tijd te benutten die ik nu heb op deze wereldbol. Een wereld vol onmacht, vol verslagenheid en vooral vol verbijstering. Althans zo zie ik het.

Wat zou het fijn zijn als Jezus niet alleen Bram en mij, maar nog vele anderen die overweldigd zijn door deze wereld en haar leiders in zijn Liefde kan omarmen.
Ik moet zeggen, dat ik daarvoor ga.

Vredestichters zoekt Jezus, dat ik dit kan en mag zijn?! Een hartsverlangen dat met de dag toeneemt.
Ook mede doordat ik 9 dagen in Israël ben geweest. Met een groep van 25 man zijn we allen aangeraakt door de bewogenheid van God voor ons, maar ook voor het volk Israël.
Het land heeft regen nodig, want op vele plekken is het dor en droog.

Net als wij door Liefde bloeien, zal ook het land door regen bloeien. Ik kan mij dit haast nauwelijks voorstellen, zo dor als Israël toch is. Ook het waterpeil van onder andere het Meer van Galilea en de Dode Zee is erg aan het zakken.

Het leven voor God is en blijft voor mij een aantrekkelijk avontuur en ik wens jullie dit avontuur van Vrede, maar ook van Confrontatie toe.

Het ga jullie goed,

LauraUrk 27 juli 2016.

Ola lezers,

Na anderhalf maand stilte wordt het weer eens tijd om wat van me te laten horen.
Stilte wil niet zeggen dat er niets gebeurd. Eigenlijk kan dat ook niet als je een leven leidt met God. Er zijn altijd zaken die God aan mij duidelijk wil maken.

Ik las een prachtige overdenking:
"Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte."

Dit spreekt mij enorm aan. Ik ben namelijk een mens die van orde houdt. En ja het vaste levenspatroon wat ik met Bram had, is niet meer. Het werd voor mij wat chaotisch. En ja dan roep ik altijd om hulp: Vader hoe nu verder???

Ik mag dus nu wat van chaos 'houden', het is nog niet mijn favoriete toestand, maar ik merk wel dat chaos je na doet denken, je vragen doet stellen en vooral Uitzien naar wat God's wil is.
En ja God staat te popelen om zichzelf bekend te maken in de chaos.
En uiteindelijk komt er toch orde. Orde koppel ik aan Kalmte. Kalmte om weer van daaruit nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Chaos roept op tot: Hoe nu verder zonder dat ik hierin omkom!!
Afijn dit is 'wijsheid' die me momenteel erg aanspreekt.

De afgelopen weken heb ik het Foto-album van Bram samen met de fotografe afgerond. Deze week ontvang ik dit album en dan mag en kan ik rustig op de bank de herdenkingsdienst, het 'feestje' daarna, het graf en de filmopnames van de EO bekijken.

Wie wil is uiteraard welkom om dit op Urk, of op uitnodiging bij jullie thuis door te bladeren. Het is een prachtig album geworden. Ik kan dan ook zeggen dat ik dit als laatste 'actie' rondom het afsluiten van een samen op weg zijn met Bram in volle Vrede kan afronden.

Bij het kopje Uitvaart zijn weer wat nieuwe foto's gekomen, zodat jullie kunnen zien hoe het grafmonument van Bram eruit ziet. Expres geen data erop gezet, omdat Bram in de Eeuwigheid is. En dat is ook zijn boodschap: Bram leefde in deze wereld, maar was niet van deze wereld. Hij is nu daadwerkelijk een hemelburger geworden!!

Voor mij geldt nu: Stromen van Levend Water te mogen doorgeven. Want het is een wonder dat ik nog enorm veel plezier heb in het leven dat ik mag leiden met een korte ei.
Ik hoop de komende tijd nog vele presentaties en lezingen te mogen geven. Doorgeven dat Gods Liefde alles te boven gaat. Hij is Voortreffelijk.

Lieve mensen, dit was het weer even voor dit moment.
Het ga jullie goed en geniet van deze zonnige tijd!!!
Liefs,

LauraUrk, 29 mei 2016.

Lieve mensen!!!

Ik ben nu een maand verder en het leven lijkt wel steeds sneller te gaan.
Het is een enorme geruststelling dat voor God tijd niet zo belangrijk is. Ergens staat in het Woord dat voor God 1 dag als duizend jaar is en andersom.

Toch voel ik mij wel 'gedwongen' om de tijd die ik heb zo goed mogelijk te benutten. Met andere woorden: Ik leef bewust elk moment van mijn leven.

Afgelopen maand is er veel gebeurd. Het was een voorrecht om 1 avond met de jongelui van de Morgenster op Urk te mogen zijn. Er was heerlijke muziek, maar we zongen ook nog eens prachtige liederen. Ik mocht een filmpje van Bram laten zien en ik kon rijkelijk delen hoe zowel Bram en ik ons geloof beleven, maar vooral ook toepassen. In de eerste plaats door het maken van keuzes.
Het gaat nog niet eens om een foute of goede keuze, maar dat je een richting opkijkt of gaat.

Hier op Urk mocht ik gewoon een 'Avetjen Opperdan'. Een lieve buurvrouw gaf me een vrijkaartje, zodat ik een hele avond met een groep van ong. 12 personen enkele Urker huizen mocht bezoeken en in elk huis werd wel iets typisch Urkers getoond. Dit houdt ook in: veel gegeten. Urk wordt steeds meer mijn thuis.

De PI Almere was ook een activiteit. Op verzoek van de gedetineerden heb ik de gespreksgroep bezocht. Tot mijn verbazing, maar ook geluk, was de Iman met zijn 20 moslimjongeren ook aanwezig en op de valreep kwam er ook nog een humaniste bij.

Het lijkt erop dat God ons mensen aanspoort om kleur te bekennen. De kleur van ons Leven in en met Hem. Voor mij een enorme aansporing om net als Jezus mijn leven te delen met wie ik in aanraking kom.

Deze maand heb ik ook nog eens het Grafmonument van Bram kunnen maken. De foto's hiervan zullen wat later op de website gezet worden. De boodschap van zijn graf is: Stromen van Levend Water. De EO heeft opnames gemaakt voor het programma Bakkie Troost en de uitzending zal na de zomervakantie plaats vinden.
Voor mij was deze actie een afronding, zoals Bram het gewild zou hebben. De Stromen van Levend Water waren voor hem Levendverwekkend en de tv-opname zou voor hem aanleiding geweest zijn om te vertellen van zijn dierbare vriend Jezus.

Ook voor mij heeft dit rust gegeven en ik mag dan ook verder met een glimlach, vooral als ik aan Bram denk, leven.

God zal alles bepalend zijn voor wat ik vanaf heden mag doen.

Hartelijke groeten en tot schrijfz....

Laura Kolmus-SpreeuwUrk, 29 april 2016.

Aan allen die willen ontdekken wat 'Stromen van Levend Water' inhoudt?!

Ja, een wat vreeemde en misschien ook onbekende aanhef. Toch wil ik hiermee beginnen. Het is nu ruim 7 maanden geleden dat Bram niet meer bij ons woont op deze aarde. Gelukkig weten we dat Bram ervaren heeft wat die stromen van levend water inhielden voor hem. Ook weten we dat Bram meer dan   ijverig was om dit te vertellen aan iedereen die hij tegen kwam. Hij vroeg zich niet eens af of degene die tegenover hem stond dit wel wilde horen. Uniek en bijzonder!! Met Gods Zegen gevend, eindigde Bram altijd zijn ontmoeting.

Na Bram's heengaan ben ik boven verwachting getroost. Dit omdat bij de lege plek in ons huis die ik dagelijks ervaar, God niet heen gegaan blijkt te zijn. De geruststelling dat Bram geniet van het zijn bij zijn Jezus en Vader in de hemel voert de boventoon. En ik mag ontvangen het Leven-Geschenk!! Ik mag nog vertellen hoeveel Liefde God heeft klaar liggen voor mij en vele anderen.

Het gemis van zijn Onvoorwaardelijke Liefde voor mij heeft mij doen inzien, hoe God eigenlijk zijn schepping, zijn kinderen mist. God wacht nog steeds, opdat Hij zich over zijn kinderen zal kunnen ontfermen, Hij wil een relatie. Hoe mooi toch dat God wacht op vrijwillige overgave. Met zowel nadruk op vrijwillig als overgave.

En ik kan getuigen dat als je dat doet, je leven compleet wordt, je in harmonie met de Vader en jezelf kunt leven en je ziet uit!!! Je ziet uit naar de daden van God.

Nu ik alleen door het leven ga, heb ik de tijd genomen en nog steeds, om te ontdekken wat Gods plan nu voor mijn leven is. Elke dag opnieuw mijn leven richten op God de Vader. Dit is een ziels-geheim, ik kan je alleen maar zeggen: God hoort!!
Hij hoort niet alleen, maar God voorziet ook nog eens. En het belang van mijn leven delen en leven met hen die op mijn pad komen, zie ik steeds meer in. God is mijn Aanvoerder. Hij overziet.

Ik ben dankbaar dat ik nog steeds lezingen mag geven, dat ik in de gevangenissen contact mag hebben met de gedetineerden, van niet gelovigen, christenen tot moslims. Dat ik scholen mag bezoeken om voorlichting te geven, trouwens dit mag wel toenemen?! Dit had ik niet kunnen bedenken. Maar wat een voorrecht om nu Samen op Weg te mogen gaan met God. En ik ben dan ook benieuwd of ik deze taak in de nabije toekomst mag blijven doen. Dat mijn agenda vol loopt......

Jullie zullen wel gezien hebben, dat de website aangepast is. Ik zal zo vaak als nodig de website bijwerken. Je kunt je onder het kopje: Contact, inschrijven voor een aanmelding als ik wat toegevoegd heb.

Er staan nu wat foto's op van de Herdenkingsdienst. Ik ben nog niet geheel klaar, maar vandaar dan ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor een melding: bijgewerkt nieuws. Het afronden van mijn leven met Bram, maar ook de dag van vandaag omhelzen om te dienen, wil ik blijven weergeven op onze website.

Ik ga de maand Mei aan de slag met de Grafsteen en ik hoop dat het Graf eind mei klaar zal zijn. Dan hoop ik dat de boodschap van Stromen van Levend Water te zien zal zijn......??? 27 mei zijn er opnames voor het programma Bakkie Troost van de EO. Echter de uitzending zal na de zomervakantie plaats vinden. Zodra ik dit weet, zal ik het laten weten via 'Wel en Wee'.

Lieve mensen, dit eerste schrijven van mijn leven, waarin ik een andere fase inga, sluit ik af.
Ik hoop jullie op de hoogte te kunnen houden van het geschenk van het Levende Water onder toezicht van de allerhoogste!!

Laura Kolmus-SpreeuwUrk, 24 november 2015.

Lieve Lezers/Belangstellenden/Betrokkenen!!!

In het laatste schrijven had ik beloofd ieder op de hoogte te houden van het wel en wee van mij.
Ik begrijp dat niet iedereen daar op zit te wachten, maar toch neem ik de vrijheid om wat van mijzelf mee te delen.

Nu Bram er niet meer is, is er uiteraard een gemis ontstaan. Ik realiseer mij nu extra hoe Bram gevuld was met Hoop en met Jezus. Af en toe heb ik een intens verdriet, niet alleen vanwege het gemis, maar omdat ik weet dat Bram's verlangen om bij Jezus te zijn nu Vervuld is!!! Wat een RUST voor Bram.

Er is ook verdriet omdat ik rondom mij en in de wereld zo veel verdriet, pijn en angst waarneem. Al de gebeurtenissen gaan niet langs mij heen en ik zoek daarin: Wat kan ik doen op mijn plek met de inhoudsvolle Hoop die God mij gegeven heeft. En ik zie dat daar volop gebrek aan is.
Bram mag nu heerlijk genieten van Jezus en de Vader en al de andere hemelingen!!!

En voor mij geldt: Wat is Gods Wil voor mij om de Liefde die ik in mij ervaar uit te delen!!
Een intens streven, maar ook een heel rustig afwachten, afwachten hoe God zijn Plan voor mij zal ontvouwen. Zodat ik kan gehoorzamen.

Dit maakt dat elke dag een avontuur en uitdaging is. Werken zal ik moeten om in mijn onderhoud te voorzien, maar daarin ligt het uitzien naar wat God op mijn pad brengt. De   ontmoetingen die er zijn en die komen gaan. De gesprekken die ik ga voeren en misschien nog vele andere dingen.
Ik heb zo langzamerhand ontdekt, dat Gods plannen niet voorspelbaar zijn, maar wel een uitdaging om te Zien wat Hij doet.

God is meer dan wat onze ogen zien, wat onze oren horen en wat ons verstand begrijpt en bedenkt.
Niet voor niets zegt Jezus: Ik geef u de Heilige Geest, de Trooster. Voor mij komt er nog bij dat Hij Toont hoe de Vader ziet en denkt over het Hier en Nu in mijn leven.
En ja, ieder mens is Uniek en heeft dan ook een andere benadering van God nodig. God weet wat ons raakt en ja, daar sta ik voor open. Want als God je raakt, dan is je leven voor altijd veranderd!!

Ik hoop in de nabije toekomst nog het één en ander te schrijven. Ook zal ik te zijner tijd wat foto's toevoegen rondom de dankdienst en zijn graf. Echter dat is zo technisch dat ik dit zal uitbesteden.

Tot horens!!!

Laura Kolmus-Spreeuw29 september 2015.

Beste Lezers/Belangstellenden!!!

Het is nu 2 weken geleden dat Bram in Jezus armen naar de Vader in de Hemel is gebracht.
Ik zie dan ook dat velen onze verslaglegging op deze website hebben gelezen. Bram viert Feest!!!

Nu Bram er niet meer is, is het zeker de bedoeling om Zijn Getuigenis niet verloren te laten gaan.
Zelf ben ik bereid om uitgenodigd te worden om velen nog te vertellen wat God niet alleen in Bram's verleden en heden heeft gedaan, maar ook wat God voor mij heeft betekent om een Vrij Mens te worden door Jezus Christus zijn Zoon. En daarbij te vertellen dat Jezus' Liefde al het lijden en al de pijn overtreft. Dat de Vrede van God niet met ons verstand is te verklaren, maar dat je mag ervaren dat het Onzienlijke, de Kracht van de Almachtige het Enige Woord kan zijn in je leven.

Via deze Website hebben we door middel van de artikelen en video's ieder op de hoogte willen brengen van ons wel en wee. Dit alles om ieder die er voor open staat en een keuze wil maken te kunnen bemoedigen dat er ALTIJD hoop is, omdat God sowieso van je houdt.

Echter we zijn genoodzaakt om al deze bemoedigingen van onze site af te halen, omdat we te maken hebben gekregen met auteursrechten, ook al gaan ze allemaal over onszelf.
Dat is nou eenmaal de wetgeving.

We hopen echter dat jullie Hart de boodschap die Bram en ik uitdragen vast en zeker zal zijn.
Niemand zal dit kunnen uitwissen.

Ik hoop nog regelmatig langs deze weg jullie te bereiken.
Om met Bram's eigen woorden af sluiten, groet ik jullie

GOD's ZEGEN!!

Laura Kolmus-Spreeuw

  Terug naar startpagina